Przewody wentylacyjne

Za pomocą przewodów wentylacyjnych dostarczane jest świeże i usuwane zużyte powietrze. Przewody wentylacyjne wykonane są zazwyczaj z giętkich, cienkościennych rur metalowych lub z elastycznego tworzywa sztucznego.

Służą zarówno tłumieniu hałasów jak i nie wyziębianiu się powietrza. Najczęściej stosowane są kanały okrągłe, ale przy mniejszych pomieszczeniach wykorzystuję się kanały o przekroju prostokątnym. Na zakończeniach kanałów montowane są kratki lub anemostaty.

Fleks - przewód wentylacyjny

Fleks ∅100
Fleks ∅125
Fleks ∅150
Fleks ∅160
Fleks ∅200
Fleks ∅250
Fleks ∅315

Termofleks - przewód wentylacyjny z izolacją termiczną

Termofleks ∅100
Termofleks ∅125
Termofleks ∅150
Termofleks ∅160
Termofleks ∅200
Termofleks ∅250

Akustifleks - przewód wentylacyjny z izolacją akustyczną

Akustifleks ∅100
Akustifleks ∅125
Akustifleks ∅150
Akustifleks ∅160
Akustifleks ∅200
Akustifleks ∅250

Alufleks - przewód wentylacyjny

Alufleks ∅80
Alufleks ∅100
Alufleks ∅110
Alufleks ∅115
Alufleks ∅120
Alufleks ∅125
Alufleks ∅130
Alufleks ∅140
Alufleks ∅150
Alufleks ∅160
Alufleks ∅200
Alufleks ∅250
Alufleks ∅315

D/O - kanał okrągły

D/O ∅100/ 0,5 mb
D/O ∅100/ 1,0 mb
D/O ∅100/ 1,5 mb
D/O ∅104/ 0,5 mb
D/O ∅104/ 1,0 mb
D/O ∅104/ 1,5 mb
D/O ∅125/ 0,5 mb
D/O ∅125/ 1,0 mb
D/O ∅125/ 1,5 mb

D/P - kanał płaski

D/P 110x55/ 0,5 mb
D/P 110x55/ 1,0 mb
D/P 110x55/ 1,5 mb
D/P 220x55/ 0,5 mb
D/P 220x55/ 1,0 mb
D/P 220x55/ 1,5 mb

PVC Fleks - przewód wentylacyjny